enerqinytt

enerqinytt

enerqinytt

Här samlar jag sådant jag snappar upp, vill tipsa om och förmedla till dig.
Ute till höger hittar du olika kategorier samt en översikt över de senaste inläggen.

Akupunktur ger förbättrad lungfunktion

akupunkturPosted by ellinor 2006-11-19 19:07:36

Akupunktur ger förbättrad lungfunktion.

2006-02-19

Den här artikeln beskriver behandlingen av tre patienter med nedsatt lungfunktion som behandlats med akupunktur. Patienterna hade besvär med envis astma och upplevde omedelbar lindring och hade lättare att andas efter behandling med akupunktur utan tillägg av skolmedicinska läkemedel (bronkdilaterande mediciner). Efter nålstimulering i tio minuter av utvalda akupunkturpunkter förbättrades patienternas kliniska symtom som dyspnea (andnöd) och väsande andningsljud. Lungfunktion i form av andningstest (FEV1) förbättrades även omedelbart med mer än 20% men återgick till basvärdet inom fyra timmar hos två av patienterna. Sammanfattningsvis så talar observationerna av dessa tre patientfall för att akupunkturbehandling kan medföra en förbättring av symtom av andnöd och lungfunktion hos patienter med astma. Fler och större undersökningar behöver göras för att fastställa resultaten av akupunkturbehandling vid astma.

Källa: J Chin Med Assoc. 2005 Dec;68(12):591-4

Ovan forskningsrapport har jag hittat på Massage & Kroppsvård.

  • Comments(0)//nytt.acupunctura.se/#post12